Įtampa tarp lyčių - iš kur ji ir kaip ją sumažinti?

Įtampa tarp lyčių Įtampa tarp lyčių

Net ir šiomis dienomis, kai nuolat akcentuojama tolerancija ir lygybė, galima jausti tam tikrą įtampą tarp lyčių. Kaip psichiatras Alfredas Adleris teigia, ši įtampa atsiranda dėl mūsų dažniausiai savaime įsisąmonintų prietarų apie lyčių skirtumus. Vienas iš pavyzdžių galėtų būti moters nevisavertiškumas, kuris skatina vyro aroganciją, o tai nuolat trikdo lyčių harmoniją.

Lyčių baimės

Moters nuvertinimas šiuolaikinėje visuomenėje nebėra toks dažnas, tačiau šių dienų problema tampa savo moteriškumo nepripažinimas. Pavyzdžiui, mergaitės jausdamos vyriškos lyties pranašumą viską, kas siejasi su „vyriškumu“, bando pritaikyti sau.  Tuo tarpu vyrai, jaučiantys visuomenės spaudimą būti tvirtais, viską žinančiais, išlaikančiais šeimą bei siekiantys atitikti visus kitus idealaus vyro bruožus, nenori įsipareigoti ir kurti santykių, nes bijo nuvilti save bei aplinkinius.

Įtampa tarp lyčių atsiranda vaikystėje

Augantis vaikas visus pasaulio žmonės suskirsto į dvi grupes: vyrus ir moteris. Ne tik iš pasakų, bet ir iš visos aplinkos, kuri juos supa, vyrus įsivaizduoja kaip drąsius, stiprius, viską žinančius, o moteris kaip gležnas, silpnas ir prašančias globos. Kartais vaikai visiškai nesąmoningai labiau klauso tėčio žodžio, tik dėl to, jog jis pasakytas vyriškos lyties. Jiems tai asocijuojasi su tvirtesniu, griežtesniu pasakymu. Vyriškojo principo pranašumą liudija ir tai, kad vaiko aplinkoje  moterys namuose atlieka mažiau vertinamus darbus bei ne visada yra įsitikinusios savo lygiavertiškumu su vyrais. Dažniausiai jų vaidmuo apibūdinamas kaip pavaldus ir menkavertis. Be galo sunku išaiškinti vaikui, kad namų ūkį tvarkanti motina yra lygiateisė vyro partnerė. Šis vaikų požiūris augant stiprėja, todėl labai svarbu šeimoje siekti lyčių lygybės ir rodyti pavyzdį vaikams.

Jaučiama įtampa apsunkina moters ir vyro bendravimą, jausmus bei ardo sukurtas šeimas. Vaikai augdami tokioje aplinkoje užauga baimindamiesi sukurti šeimas bei vengia įsipareigoti. Didžioji šių nesutarimų problema ta, kad šių laikų vaikai linkę priešintis primetamam vaidmeniui. Ypač mergaitės suprasdamos, jog yra lygiavertės su vyrais, visais būdais bando sumažinti jų aroganciją, tačiau tai vyrams yra nauja ir nesuprantama, nes jie per amžius yra įpratę turėti valdžią. Taigi, kuo moterys vis labiau nenori toleruoti joms primetamo nepilnavertiškumo, tuo labiau vyrai kovoja už savo privilegijuotą vaidmenį, o ši kova skatina konfliktus.      

Lyčių bičiulystė – kaip tai atrodo?

Lyčių bičiulystė- tai harmonija, kuri atsiranda dingus įtampai tarp vyro ir moters. Visų pirma, labai svarbu lytims pažinti vienas kitą. Galime džiaugtis, jog šiais laikais vaikai eina į vieną darželį, mokyklą, todėl mokantis skirtingų lyčių vaikams kartu suteikiama galimybė laiku pažinti vienas kitą.

Siekiant sumažinti įtampą santykiuose, svarbu nekonkuruoti. Tai yra, vyrui nebeįrodinėti savo vyriškumo, nes tai skatina nepasitikėjimą, konkurenciją, moters pasipriešinimą. Moteris turi neneigti savo moteriškumo, nenuvertinti savęs bei jaustis lygiavertė su vyrais. Visuomenės primetami vaidmenys, tokie kaip vyriškumo idealas ar moteriškas nevisavertiškumas, apsunkina mūsų gyvenimą, griauna nuoširdžius santykius, skatina išankstinius nusistatymus, tad nelieka nė menkiausios galimybės lyčių bičiulystei.

 

 

Literatūros sąrašas:

  1. Adler A., „Žmogaus pažinimas“ (2015) . Leidykla: Vilnius, VAGA